A Fondane-ablak

Mikor 1933-ban megjelenik Benjamin Fondane könyve Rimbaud-ról, a Rimbaud le voyou, André Breton állítólag azt a megjegyzést teszi, amikor meglátja valakinek a kezében: „Ó, ez egy ellenem írott könyv!” Kétségtelen, hogy Fondane igencsak kritikus a szürrealizmus kapcsán, különösen annak politikai elköteleződései, „forradalmi” ambíciói idején. Ahogy az is, hogy Fondane a nagy szürrealista kitagadások idején Artaud, Desnos, Daumal és a többiek közelében pozicionálja magát. Radikális gondolkodó; ott találjuk a tágabb értelemben vett irodalmi, filmes és filozófiai modernség párizsi forrongásainak kellős közepében, a harmincas években: Rimbaud mellett Baudelaire-ről és Sesztovról ír könyveket, Brâncuși-ról, Chagallról, Nietzschéről, Kierkegaard-ról, Heideggerről értekezik. Munkatársa a legfontosabb román avantgárd lapoknak (Contimporanul, Integral, unu), még ha verseit nem is tekinti a kritika egyértelműen avantgárd vétetésűnek.

2011-ben a bukaresti Art kiadó elindította az életmű kritikai kiadását, a Fundoianu–Fondane életműsorozatot, Mircea Martin gondozásában. 2012. február 9-én Kolozsváron, a Book Cornerben is bemutatták a sorozat első kötetét, amely a szerző életében román nyelven publikált verseket tartalmazza.

Continue reading

Advertisements

Gellu Naum és az európai avantgárd

A Kolozsvári Román Nemzeti Színház nemzetközi fesztivált-találkozót kezdeményezett 2011 októberében, középpontban ezúttal a tíz éve elhunyt Gellu Naum életműve. A közönség sorain végignézve a választás egyértelműen sikerültnek mondható: igen sok bukaresti, párizsi arc bukkan fel a Gellu Naum személyes ismerősei közül: jó nevű szerkesztők, kritikusok, költők, művészek. És lehetőség van négy Naum-színmű megtekintésére is (Zenobia, Florența sunt eu / Firenze én vagyok, Insula / Sziget, óriáskivetítőn pedig az Exact în același timp / Pontosan abban a pillanatban). Continue reading