Mikor 1933-ban megjelenik Benjamin Fondane könyve Rimbaud-ról, a Rimbaud le voyou, André Breton állítólag azt a megjegyzést teszi, amikor meglátja valakinek a kezében: „Ó, ez egy ellenem írott könyv!” Kétségtelen, hogy Fondane igencsak kritikus a szürrealizmus kapcsán, különösen annak politikai elköteleződései, „forradalmi” ambíciói idején. Ahogy az is, hogy Fondane a nagy szürrealista kitagadások idején Artaud, Desnos, Daumal és a többiek közelében pozicionálja magát. Radikális gondolkodó; ott találjuk a tágabb értelemben vett irodalmi, filmes és filozófiai modernség párizsi forrongásainak kellős közepében, a harmincas években: Rimbaud mellett Baudelaire-ről és Sesztovról ír könyveket, Brâncuși-ról, Chagallról, Nietzschéről, Kierkegaard-ról, Heideggerről értekezik. Munkatársa a legfontosabb román avantgárd lapoknak (Contimporanul, Integral, unu), még ha verseit nem is tekinti a kritika egyértelműen avantgárd vétetésűnek.

2011-ben a bukaresti Art kiadó elindította az életmű kritikai kiadását, a Fundoianu–Fondane életműsorozatot, Mircea Martin gondozásában. 2012. február 9-én Kolozsváron, a Book Cornerben is bemutatták a sorozat első kötetét, amely a szerző életében román nyelven publikált verseket tartalmazza.

Ion Pop, a román avantgárd legismertebb kutatója az életművet és a kiadást egyaránt dicsérte: a sorozat megszületésének egyfajta előzményeként idézte fel Mircea MartinIon Pop, Mircea Martin, Vasile Voia 1984-es Fundoianu-monográfiáját. Az életmű avantgárdhoz való viszonyát köztesként jellemezte: mint mondta, a román nyelven írt szövegeinek különösen a szokatlan képisége rokonítja őt a radikálisabb poétikák képviselőivel, noha a két világháború közti irodalomtörténészek meglehetős lazasággal (és bizonyos figyelmetlenséggel vagy akár tendenciózussággal) sorolták be őt a „tradicionalisták” közé.

Vasile Voia, az összehasonlító irodalomtudomány tanára főként a kritikai kiadás csapatmunka-jellegét emelte ki ebben az esetben – a kitűnő minőségben kiadott kötet 386 oldalából a közölt versszövegek mindössze 150 oldalt tesznek ki, a többi részben értelmező jellegű elő- és utószót, részletes életrajzi kronológiát, a kiadásban követett filológiai elvek ismertetését, majd a versszövegek utáni jegyzetekben a variánsokat, illetve a szövegek lelőhelyeit találhatjuk meg. A kötet végén Roxana Sorescu több mint ötven oldalon ismerteti a Fundoianu-recepció legfontosabb műveit és azok irányultságát.

Mircea Martin ismertette a csapat további elképzeléseit: az életműsorozat valamelyest párhuzamosan fog haladni román és francia nyelven, következő román nyelvre fordított kötetként a Baudelaire-könyv fordítása várható. Külön kötetben jelennek majd meg Fondane filmforgatókönyvei és filmről szóló írásai, színházi munkái és színházról szóló szövegei, illetve kultúrkörönként összegyűjtve íróportréi, publicisztikái.

Fondane felől több irányba nyílik út: életműkiadása a román modernség szinte minden vonatkozása felé ablakot nyit, és persze lehetőséget ad arra is, hogy a francia kultúrába integrálódó (nyelvváltó) szerzők (Cioran, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Eugène Ionesco stb.) opcióit saját életének „esettanulmánya” révén megvilágítsa.

(B. Fundoianu: Opere I. Poezia antumă. Ed. critică de Paul Daniel, George Zarafu, Mircea Martin. Ed. Art, București, 2011.)

Advertisements