Érdemes elgondolkodni azon, milyen viszonyban áll egymással a szürrealizmus és a fantasztikum. Roger Caillois, aki személyes kapcsolatban állt a szürrealistákkal, és konfliktusaiknak, szakításaiknak is részese volt, nehezíti kissé az értelmező dolgát, de talán segít is abban, hogy a probléma felszínén tuljussunk.

Caillois számára a rejtély, a nyugtalanító (numinózus?) jelleg, valamelyes ambivalencia a fantasztikum magva. Több olyan tényezőt zár ki ugyanis a fantasztikum megközelítése során, amit hagyományosan kulcsfontosságúnak tételeznek az értelmezések.

Kizárja például a szándékosságot – a fantasztikum, amennyiben eltervezett, amennyiben elhatározás kérdése, nem igazi. Hiszen ebben az esetben az ismerős valóság deformálása útján egyszerűen technikailag is előállítható. Nem tartja relevánsnak tehát a fantasztikusnak mint a reális ellentétének a koncepcióját.

Az institucionális, didaktikus – mesékhez, legendákhoz, mítoszokhoz kötődő – fantasztikumot is kizárja vizsgálódásának köréből, amennyiben az a játékszabályok részeként kerül a művekbe. És a kulturális távolság egzotikumként beazonosítható változatai sem érdeklik.

Mi marad ezeken kívül?

Valami csodaszerűen, megmagyarázhatatlanul felbukkanó elem, a fantasztikum „felszívódó mérge”, ahogy Caillois mondja.

Példaanyaga művészettörténeti – festményeket, de emblémákat, illusztrációkat, anatómiai könyvekből származó képeket is használ. Azt a látszólag nem „helyénvaló”, másodlagos fantasztikumot keresi, amelyik akár a fantasztikumhoz képest is, a „kötelező” fantasztikumhoz képest is fantasztikus.

Az eredmény a szerző szándéka szerint az, hogy leszűkítse a fogalom vonatkozási körét, amelyiket túl tágasnak s ezért már-már használhatatlannak vél a korábbi (1964 előtti) munkák alapján. Kihull a rostán számos olyan szerző, akit a szürrealisták elődként emlegettek (Bosch például, vagy a szürrealisták által ugyancsak kedvelt Arcimboldo). Caillois a behatárolt, nem túlzásokba eső, a gyakran a megfogalmazója által sem értett (de megérteni kívánt) rejtély(ességet) tekinti központi magnak.

Ha a szürrealizmusra vonatkoztatva olvassuk a Caillois-könyvet, amelyik legfennebb áttételesen szól róla, hiszen korábbi évszázadok képeit mutatja be és értelmezi, akkor leginkább ott érezhetjük a kritikai álláspontot, ahol a rejtély szimulálásáról, a tudatosan előidézett homályosságról, érthetetlenségről beszél: „Ebben az esetben már nem arról van szó, hogy egy olyan problémát vessen fel, amelyre a legnehezebb megoldást találni, hanem arról, hogy egy olyan problémát találjon ki, amelyre bizonyosan nincs megoldás. (…) Ezek felhívások az álmodásra, olyan gépezetek, amelyeknek az elbizonytalanítás a feladatuk, és amelyek a lehető legcélszerűbben vannak megalkotva. Mégis van egy gyenge pontjuk, éspedig az, hogy szándékosan ilyenre tervezték őket, és ezt mindenki tudja is róluk. Olyan képek láttán, amelyekről tudjuk, hogy azért voltak megfestve, hogy csodálkozást idézzenek bennünk elő, már nem csodálkozunk, legfennebb konvencionálisan vagy inkább udvariasságból. Legjobb esetben az marad, hogy értékeljük a szerző erőfeszítéseit, amelyek arra irányultak, hogy egymástól olyannyira távol eső dolgokat gyűjtött egybe művében.”

Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól sem, hogy a szürrealizmus bizonyos változataiban és bizonyos műveiben ott van az a jelleg, amelyet Caillois a fantasztikus művészetben keres, éspedig: „a fantasztikusnak tartalmaznia kell egy szándékolatlan, és ilyenként akceptált elemet, egy nyugtalan és nyugtalanító kérdést, amelyik előreláthatatlanul tör fel valamiféle mélységekből, egy olyan kérdést, amelyet a szerző kénytelen volt úgy átvenni, ahogyan az megmutatkozott számára, és amelyre választ szeretett volna kapni mindenáron.”

Roger Caillois: În inima fantasticului (Au cœur du fantastique). Trad. Iulia Soare. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971.

Advertisements