Emil Nicolae: Victor Brauner. La izvoarele operei. Hasefer, Buc., 2004.

Olyan kezdőmondat nem igazán van, hogy „az egyik legérdekesebb szürrealista festő”, vagy ha van, akkor ásításba fullad.

Kezdjük máshonnan: Brauner merész és radikális mítoszokat építő festő, értelmezői szerint „szürrealista hieroglifákat” fest, képei egyfajta szintaktikus gondolkodást hordoznak, erőteljesen nyelvi jellegűek.

Ennek előzménye egy 1924-ben megjelent folyóiratszám, a 75 HP című avantgárd lap egyetlen száma, amelyikben Victor Brauner és Ilarie Voronca társszerzőként jegyzik a piktovers vagy más lehetséges fordításban festett-vers teoretikus és gyakorlati megalapozását, a két szféra Braunernél élete végéig a legnagyobb természetességgel jár át egymásba.

Párizs, Varengeville-sur-Mer, Ronco, Marseille, Bukarest, Bécs, Piatra Neamț – néhány fontosabb állomás Brauner életében, az időben visszafelé haladva.

A huszonnégyezres városban, Piatra Neamțban Brauner gyermekkorának idején a zsidó népesség aránya negyven százalék.

2003-ban a szülőváros reprezentatív Brauner-kiállítást szervez a romániai köz- és magángyűjtemények Brauner-anyagából, ezt reprodukálja Emil Nicolae kötete, egy részletes kritikai életrajz kíséretében, amelyik a monografikus feldolgozás irányában feszegeti a centenáriumi kiállítás alkalmi kereteit.

A reprezentatív, jellegzetes Brauner-képek nem romániai gyűjteményekben találhatók, de éppen az indulás, a kezdeti inspirációs források feltárása miatt fontos a könyv, a „korai Brauner” foglalkoztatja, és meggyőző analógiákat mutat ki gyerekkori-kamaszkori ügyek és a későbbi képi világ között.

Brauner támaszkodik nagy kulturális mítoszokra, de ugyanakkor nagyon személyes: saját életét is mítoszi nyelven beszéli el képein és a hagyatékában fennmaradt szövegeiben (amelyekből szintén válogat a kötet függeléke).

A kötet végén a szerző felidézi Sarane Alexandrian piatra neamț-i látogatását – Brauner tanítványa, barátja és monográfusa bejárja azokat a helyeket, ahol barátja gyerekként megfordulhatott, és különös figyelmet szentel annak a helynek, amelyik száz év alatt keveset változott a helybeliek szerint: az állatparkot, ahol különösen a farkasok és medvék közelében időz Alexandrian.

A farkas meghatározó lény Brauner számára, feljegyzett gyermekkori emlékek is kapcsolódnak hozzá, az 1947-es párizsi, nemzetközi szürrealizmus-kiállításon pedig egy szürrealista tárgyat, egy farkas-asztalt állít ki többek között.

Alexandrian szerint A pusztai farkas, Hermann Hesse regénye erős hatással volt rá.

A Nicolae-könyv ugyan gyakran él azzal a kultuszteremtő logikával, hogy az egyidejűség, vagy az ugyanazon a helyen való tartózkodás egyben közvetlen hatást is jelent(het) – különösen Egon Schiele vagy a Brauner családdal egyidőben Bécsben tartózkodó Adolf Hitler kap aránytalanul nagy szerepet a könyvben –, de az kétségtelen, hogy a kontextualizálás szempontjából ezek az adalékok relevánsak, a korszak megértéséhez közelebb visznek. A túlértelmezésekből mindenesetre érdemes visszavenni valamennyit az olvasás során.

Bár a szülővárosbeli kiállításon nem volt látható az Onomatomanie című Brauner-sorozat, a könyv sok képet reprodukál belőlük fekete-fehérben, a szöveg kísérőelemeként. Ezeknek a képeknek az értelmezései, a Brauner-szignók kérdéskörének átfogó tárgyalása, vagy az Ultratablou biosensibil című kompozícióról szóló részek a könyv csúcspontjai.

Emil Nicolae végül is teljesíti, ami egy hasonló könyvtől elsősorban elvárható: megmutatja egy nemzetközi jelentőségűvé nőtt művésznek a mások számára kevésbé látható arcélét is – úgy, ahogy Petre Solomon írta meg például Paul Celan korai élettörténetét, vagy ahogy Sașa Pană bábáskodott Tristan Tzara korai, románul írott verseinek kötetbeli megjelenésénél.

Advertisements